Vår vision

Att minska människans ekologiska fotavtryck på vår jord

Vår affärsidé

Vi säljer kondensfilter som utgörs av naturprodukter och påverkar vår miljö positivt

Våra Lösningar

CoolSaver® Kondensfilter optimerar kylda miljöer, motverkar kondensering, reducerar etylengas, dofter och odörer.

De ökar därmed kvaliteten och förlänger hållbarhetstiden för många livsmedel.

Klicka här för att läsa mer om våra lösningar.


Genom att ta bort överskottsfukt får man effektivare kylning med minskad kondensbildning och totalt sett en bättre kylmiljö med avsevärt lägre energiförbrukning.

I kylmiljöer upprätthålls en relativt hög luftfuktighet (RH) så att livsmedel och råvaror inte torkar ut.


CoolSaver® Kondensfilter i kylmiljö hjälper till att hålla en optimalt hög luftfuktighet. De adsorberar överskottsfukt och avger fukt om RH sjunker för lågt.

Våra kundsegment

Luftkonditionering

För närvarande genomför vi tester i en fastighet i Dubai. Fastigheten som innehåller ca 100 lägenheter har fyra stora AC anläggningar. Vi mäter energiförbrukningen på alla fyra anläggningar men har installerat kondensfilter på en av dessa. Utfallet av testerna visar på en besparing med kassetterna på 28-29% under testperioden

Kylar

CoolSaver® Kondensfilter optimerar kylda miljöer, motverkar kondensering, reducerar etylengas, dofter och odörer. De ökar därmed kvaliteten och förlänger hållbarhetstiden för frukt, grönsaker och rotfrukter.

Frysar

CoolSaver® Kondensfilter optimerar frysrum och reducerar isbildning.

Genom att minska överskottsfukt uppnår man effektivare kylning med minskad kondensbildning vilket leder till mindre isbildning på utrustningen. Detta leder till avsevärt lägre energiförbrukning.

Lastbilar

För närvarande genomför vi tester på en lastbilssläp avsedd för frystransporter. Vi har valt släpet för att eliminera chaufförens påverkan på dieselförbrukningen. Vi kan mäta dieselförbrukningen individuellt för släpet.

Vad våra kunder har att säga

McDonalds på Storgatan i Sundsvall har med hjälp av energianalysföretaget Collectric AB i Sundsvall mätt effekten av att använda CoolSaver kondensfilter. McDonalds är ett av Sveriges största företag i restaurangbranschen med långvarig erfarenhet av kyl-/fryshantering, och hanterar dagligen stora mängder livsmedel som måste förvaras på rätt sätt.

– Det blir dessutom mindre isbildning på kylelementen, vilket innebär säkrare drift. Vi är mycket nöjda med resultatet, säger tekniker Anton.

Anton Serlander till vänster på bild

McDonalds Sundsvall

Vad våra kunder har att säga

Sergio Duarte Montilla, miljö- och projektsamordnare hos Nordic Hotels i Stockholm, installerade kondensfilter i alla kyl- och fryslager på hotellen. De anställda berömmer installationen.

– Vi har inte haft möjlighet att mäta energiminskningen på anläggningarna då de ingår i hela fastighetens energiförbrukning, men personalen vittnar om att nedkylningen går mycket snabbare nu. Det bildas heller inte så mycket frost på kylelementen i kylrummen längre då luften inte kondenserar. Grönsakerna är fräschare med längre hållbarhetstid, berättar Sergio.

Sergio Duarte Montilla

Nordic Hotels, Stockholm

Vad våra kunder har att säga

De flesta krogar sliter med att få rätt temperatur i kylar och frysar. Inte minst under årets varmaste månader. CoolSaver kondensfilter erbjuder en smidig lösning- ett kondessfilter som ger mindre frost och isbildning på kylelementen och motverkar kondensbildning, men bibehåller en hög fuktighet i kylen. Filtret placeras helt enkelt i kylen eller frysen och suger upp kondens. Djurgårdsbrunns Värdshus har testat under sommaren.

– Ärligt talat var jag lite skeptisk i början. Men dom funkar, säger Mathias Pilblad och berättar att deras kylrum har gått ned från fyra grader till noll grader efter det att de satte in filter. Men den största fördelen är att vi inte har haft några driftstörningar denna sommar. Jag antar att kondensfiltret gör att aggregatet inte behöver arbeta lika hårt säger Mathias.

Filtret är närmast underhållsfritt- med jämna mellanrum torkas det i en ugn på ca 70-80 grader. Undersökningar visar även på en energibesparing på 15-25 %.

Mathias Pilblad

Djurgårdbrunns värdshus

Kunskapsbank

Här hittar ni en mängd av tester och certifikat som genomförts genom åren.

Klicka här för att läsa mer om vår kunskapsbank.