Frysar

CoolSaver® Kondensfilter optimerar frysrum och reducerar isbildning. Genom att minska överskottsfukt uppnår man effektivare kylning med minskad kondensbildning vilket leder till mindre isbildning på utrustningen. Detta leder till avsevärt lägre energiförbrukning.


I frysar leder detta till lägre temperatur vid installation av filter, man kan justera inkommande temperatur vanligtvis ca 1-3 grader. Varje grad innebär en besparing om 5 % i en frys.

Utrustningen får också längre hållbarhet, mindre underhållskostnader och en bättre driftsekonomi totalt.

Följande saker inträffar i frysar:

  • Snabbare återgång till normal temperatur när dörrarna varit öppna
  • Mindre isbildning på väggar och golv
  • Minskad energiförbrukning, mätningar indikerar ca -15%
  • Färre antal avfrostningar per dygn
  • Mindre is på golvet


Tillbaka