Kundsegment

CoolSaver har till uppgift att förbättra miljön. Miljö kan vara arbetsmiljö, energibesparing i form av minskad elförbrukning och därigenom minskad miljöbelastning, minskat svinn av grönsaker och rotfrukter eller minskad förbrukning av diesel för frystransporter i lastbilar. Våra produkter har en mängd olika användningsområden inom kyl/frys och luftkonditionering som i slutänden spar pengar åt företag.

Vi riktar oss till fyra olika segment på marknaden:

Vi arbetar i hela världen genom samarbetspartners och återförsäljare

Hushåll, se följande länk; http://www.coolsaver.nu/

Kylar och frysar inom handel och förvaring

Lastbilstransporter av frysta varor

Luftkonditionering

Välj område att läsa mer om nedan.

Luftkonditionering

För närvarande genomför vi tester i en fastighet i Dubai. Fastigheten som innehåller ca 100 lägenheter har fyra stora AC anläggningar. Vi mäter energiförbrukningen på alla fyra anläggningar men har installerat kondensfilter på en av dessa. Utfallet av testerna visar på en besparing med kassetterna på 28-29% under testperioden

Kylar

CoolSaver® Kondensfilter optimerar kylda miljöer, motverkar kondensering, reducerar etylengas, dofter och odörer. De ökar därmed kvaliteten och förlänger hållbarhetstiden för frukt, grönsaker och rotfrukter.

Lastbilar

För närvarande genomför vi tester på en lastbilssläp avsedd för frystransporter. Vi har valt släpet för att eliminera chaufförens påverkan på dieselförbrukningen. Vi kan mäta dieselförbrukningen individuellt för släpet.

Frysar

CoolSaver® Kondensfilter optimerar frysrum och reducerar isbildning.

Genom att minska överskottsfukt uppnår man effektivare kylning med minskad kondensbildning vilket leder till mindre isbildning på utrustningen. Detta leder till avsevärt lägre energiförbrukning.