Kylar

CoolSaver® Kondensfilter optimerar kylda miljöer, motverkar kondensering, reducerar etylengas, dofter och odörer. De ökar därmed kvaliteten och förlänger hållbarhetstiden för frukt, grönsaker och rotfrukter.

Genom att ta bort överskottsfukt får man effektivare kylning med minskad kondensbildning och totalt sett en bättre kylmiljö med avsevärt lägre energiförbrukning.


I kylmiljöer upprätthålls en relativt hög luftfuktighet (RH) så att livsmedel och råvaror inte torkar ut. CoolSaver® Kondensfilter i kylmiljö hjälper till att hålla en optimalt hög luftfuktighet. De adsorberar överskottsfukt och avger fukt om RH sjunker för lågt.


Följande saker inträffar i kylar:


  • Snabbare återgång till normal temperatur när dörrarna varit öppna
  • Rotfrukter och Grönsaker får förlängd hållbarhet (ej förpackade)
  • Lägre luftfuktighet i utrymmet
  • Kartonger blir inte lika fuktiga
  • Mindre vatten på golv och väggar
  • Lägre energiförbrukning, mätningar visar på 10-15 %
  • Färre antal avfrostningar