Lastbilar

För närvarande genomför vi tester på en lastbilssläp avsedd för frystransporter. Vi har valt släpet för att eliminera chaufförens påverkan på dieselförbrukningen. Vi kan mäta dieselförbrukningen individuellt för släpet.

Följande saker inträffar i frysbilar:


  • Snabbare återgång till normal temperatur när dörrarna varit öppna
  • Mindre isbildning på väggar och golv
  • Minskad dieselförbrukning
  • Färre antal avfrostningar per dygn behövs
  • Mindre fuktighet i utrymmet
  • Mindre vatten på golvet
  • Förpackningarna blir inte lika blöta vid transport