Luftkonditionering

För närvarande genomför vi tester i en fastighet i Dubai. Fastigheten som innehåller ca 100 lägenheter har fyra stora AC anläggningar. Vi mäter energiförbrukningen på alla fyra anläggningar men har installerat kondensfilter på en av dessa.

I augusti 2015 fylldes en 0,5 liters flaska med kondensvatten på 10 sekunder, efter att vi satt upp filter tog det 130 sekunder att fylla samma flaska. Allt vatten som produceras är en energiförlust, och detta vatten rinner bara ut i avloppet.


Vi räknar med att ha mätningar framme för publicering under oktober månad 2015.


Följande saker inträffar i en luftkonditioneringsanläggning:


  • Betydligt mindre kondensbildning på AC.
  • Lägre energiförbrukning.
  • De boende upplever en torrare luft, d.v.s. upplever en ökad bekvämlighet.